این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

کدهای پیشواز آهنگ های احسان خواجه امیری

تب تلخ
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۶

عشق میاد
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۵

خوشبختی
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۴

رفتنی
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۳

فال
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۲

حقیقت داره دلتنگی
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۱

دچار
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۱۰

گریه
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۰۹

شیرین
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۰۸

نمی دونی
احسان خواجه امیری
پاپ
۳۳۱۳۹۰۷

٣٣١١۶۵١   اتفاق
٣٣١١۶۵٢   اعتراف
٣٣١۶٠۶   باور نمی کنم
٣٣١۴۶۴   برای آخرین بار
٣٣١۵٧٩   برای آخرین بار.
٣٣١١۶۴٧   بی‌ کسی‌
٢٢١۵۵٣   پنجره های بارانی
٣٣١۴۶۶   ترانه خونه
٣٣١۶١٠   تمومش کن
٣٣١٨١٠   حس غریبی
۴١٢٣٩   حقیقت داره دلتنگی
٣٣١١۶۵۵   خواب و بیداری
٣٣١١۶۵۶   خودت خواستی‌
٣٣١۶٠٧   خیال
٣٣١۴۶۵   خیال تو
٣٣١١۶۴٨   دارم می یام پیشت
۴۴١٢۴٢   دچار
٢٢١١٠٨٧   در مسیر زاینده رود
٣٣١١۶۴٩   دلواپسی
٣٣١١۶۵٠   دنیا
٢٢١۵۵۴   رد پا
۴۴١٢۴١   رفتنی
٣٣١۶١١   زشت و زیبا
٣٣١۴۶٨   زمونه
٣٣١۶٠٩   سایه به سایه
٣٣١۶٠٨   سلام اخر
٢٢١١٠۵٧   شهزاده آسمونی
۴۴١٢۴۴   شیرین
٣٣١١۶۴۶   عاشقی کن
۴۴١٢۴٣   عشق میاد
٢٢١۶۴٠   غریبانه
٢٢١۵۴٨   فردای روشن
٣٣١١۶۵۴   کاش عاشقت نمی شدم
٢٢١۵۴٩   گوشه تنهائی
٢٢١۶٢٧   .مثل هیچکس
٢٢١۶١١   مثل هیچکس
٣٣١١۶۵٧   مسری
٢٢١١۴٢٩   نابرده رنج
٢٢١١۴٣٠   نابرده رنج.قطعه۲
٢٢١۵۵٢   نامه
٣٣١١۶۵٨   نمی دونم
۴۴١٢۴٠   نمی دونی
٣٣١۴۶٧   وقتی که نباشی
آهنگ خواب و بیداری : ۳۳۱۱۶۵۵

آهنگ دنیا : ۳۳۱۱۶۵۰

آهنگ نمی دونم :۳۳۱۱۶۵۸

کاش عاشقت نمی شدم ۳۳۱۱۶۵۴

آهنگ پیشواز جان بابا از ایرج و احسان خواجه امیری ۳۳۱۱۳۰۷

باور نمی کنم  ۳۳۱۶۰۶

برای آخرین بار  ۳۳۱۴۶۴

پنجره های بارانی  ۲۲۱۵۵۳

ترانه خونه  ۳۳۱۴۶۶

تمومش کن  ۳۳۱۶۱۰

حس غریبی  ۳۳۱۸۱۰

حقیقت داره دلتنگی  ۴۴۱۲۳۹

خیال  ۳۳۱۶۰۷

(خیال ۳۳۱۶۰۷)

(سلام آخر ۳۳۱۶۰۸)

(سایه به سایه ۳۳۱۶۰۹)

(تمومش کن ۳۳۱۶۱۰)

(زشت و زیبا  ۳۳۱۶۱۱ )

(باور نمیکنم ۳۳۱۶۰۶)

(برای آخرین بار ۳۳۱۵۷۹)

(شیرین ۴۴۱۲۴۴)

(نمی دونی ۴۴۱۲۴۰)

(دچار ۴۴۱۲۴۲)

(دلتنگی ۴۴۱۲۳۹)