این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

کدهای پیشواز آهنگ های حمید عسکری

۵۵١۵٨۵   فرشته من
۵۵١۵٨۶   خنده و گریه
۵۵١۵٨٧   وقت رفتن
۵۵١۶٨٣   گل من
۵۵١۶٨۴   خسته شدم
۵۵١۶٨۵   ستاره ای
۵۵١۶٨۶   تقصیر
۵۵١۶٨٧   واسه اینکه
۵۵١۶٨٨   چشمهای تو
۵۵١١٠١۵   تلافی
۵۵١١٠١۶   قسمت
۵۵١١٠١٧   دلم گرفته
۵۵١١٠١٨   بارون
۵۵١١٠١٩   خاطره
۵۵١١٠٢٠   سنگ غرور
۵۵١١٠٢١   کی عوض شده
۵۵١١٠٢٢   طعنه
۵۵١١٠٢٣   باور
٣٣١٢٣٨٢   آهای تو که عشق منی
٣٣١٢٣٩٠   هر چی بگی همونه
٣٣١٢٣٨١   بیا دنبال من
٣٣١٢٣٨۵   تا تو نباشی
٣٣١٢٣٨٧   من کجای زندگیتم
٣٣١٢٣٩١   التماس
٣٣١٢٣٨٩   قسم
٣٣١٢٣٨٨   من وتو
٣٣١٢٣٨۶   اگه به تو نمی رسم
٣٣١٢٣٨۴   یه دنیا غم دارم
٣٣١٢٣٨٣   زندگی بی تو مرگه
٣٣١٢٣٨٠   به عشق تو  

———————————————————

———————–
تقصیر .   ۵۵۱۶۸۶
چشمای تو .   ۵۵۱۶۸۸
خسته شدم .   ۵۵۱۶۸۴
ستاره ای .   ۵۵۱۶۸۵
گل من .   ۵۵۱۶۸۳
واسه اینه        ۵۵۱۶۸۷

 
التماس التماس حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۹۱
هر چی بگی همونه هر چی بگی همونه حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۹۰
قسم قسم حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۹
من وتو من وتو حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۸
من کجای زندگیتم من کجای زندگیتم حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۷
اگه به تو نمی رسم اگه به تو نمی رسم حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۶
تا تو نباشی تا تو نباشی حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۵
یه دنیا غم دارم یه دنیا غم دارم حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۴
زندگی بی تو مرگه زندگی بی تو مرگه حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۳
آهای تو که عشق منی آهای تو که عشق منی حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۲
بیا دنبال من بیا دنبال من حمید عسکری۹۰ ۳۳۱۲۳۸۱
به عشق تو به عشق تو حمید عسکری۹۰
———————————————————

———————–
٣٣١٢٣٨۶   اگه به تو نمی رسم   ۹۰
٣٣١٢٣٩١   التماس    ۹۰
٣٣١٢٣٨٢   آهای تو که عشق منی   ۹۰
۵۵١١٠١٨   بارون    ۸۹
۵۵١١٠٢٣   باور     ۸۹
٣٣١٢٣٨٠   به عشق تو     ۹۰
٣٣١٢٣٨١   بیا دنبال من     ۹۰
٣٣١٢٣٨۵   تا تو نباشی     ۹۰
۵۵١۶٨۶   تقصیر    ۸۸
۵۵١١٠١۵   تلافی     ۸۹
۵۵١۶٨٨   چشمهای تو     ۸۸
۵۵١١٠١٩   خاطره     ۸۹
۵۵١۶٨۴   خسته شدم     ۸۸
۵۵١۵٨۶   خنده و گریه     ۸۸
۵۵١١٠١٧   دلم گرفته     ۸۹
٣٣١٢٣٨٣   زندگی بی تو مرگه     ۹۰
۵۵١۶٨۵   ستاره ای     ۸۸
۵۵١١٠٢٠   سنگ غرور     ۸۹
۵۵١١٠٢٢   طعنه     ۸۹
۵۵١۵٨۵   فرشته من     ۸۸
٣٣١٢٣٨٩   قسم     ۹۰
۵۵١١٠١۶   قسمت     ۸۹
۵۵١١٠٢١   کی عوض شده     ۸۹
۵۵١۶٨٣   گل من    ۸۸
٣٣١٢٣٨٧   من کجای زندگیتم    ۹۰
٣٣١٢٣٨٨   من وتو    ۹۰
۵۵١۶٨٧   واسه اینکه     ۸۸
۵۵١۵٨٧   وقت رفتن     ۸۸
٣٣١٢٣٩٠   هر چی بگی همونه     ۹۰
٣٣١٢٣٨۴   یه دنیا غم دارم    ۹۰