پیشنهادی
کد پیشواز استاد محمد رضا شجریان ۹۳

کد پیشواز استاد محمد رضا شجریان ۹۳

کد پیشواز استاد محمد رضا شجریان 93

ربنا    استاد محمد رضا شجریان    551379   

دوش دوش    استاد محمد رضا شجریان    551525  
    
به سر برم    استاد محمد رضا شجریان    551524 
    
دل شیدا    استاد محمد رضا شجریان    551516      
    
چون ابر به نوروز    استاد محمد رضا شجریان    551891  
    
بی تو به سر نمی شود    محمدرضا و همایون شجریان    551553 
    
ربنا.    استاد محمد رضا شجریان    551476   

آتش دل    سیامک شجریان    5513473   
    
تازه بهار    سیامک شجریان    5513304   
    
آشنای نظر    سیامک شجریان    5513302   
   

طبیب دل    سیامک شجریان    5513301   
    
نسیم گل    سیامک شجریان    5513300 
    
شوق نگاه    سیامک شجریان    5513299   
    
کهربا    سیامک شجریان    5513254   
    
آواز نگاه    سیامک شجریان    5513253     
    
قافله عمر    احمد شاملو و محمدرضا شجریان    551934      
    

26,901 بار
13 خرداد 1393
نظرات

بستن