پیشنهادی
کد پیشواز آهنگ های محرم

کد پیشواز آهنگ های محرم

مجموعه کد های پيشواز همراه اول و ایرانسل آهنگ هاي محرم

    اپراطور      کد آهنگ          نام آهنگ          اثری از           قیمت        اعتبار   
 همراه اول 30079 پرستوی مهاجرمحسن خلج300 تومان30 روز
 همراه اول 30242یا لیتنی کنا معکمحمود کریمی300 تومان30 روز
 همراه اول 31019چشمان ترممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31029حسین جانممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 10197چشمام به چشم تومحمود کریمی300 تومان30 روز
 همراه اول 31028قتلگاه کربلامحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 10145چرا عمو عباس دیر کردملاباسم300 تومان30 روز
 همراه اول 31027غریبمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31026غم مادرممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31025غممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31024گریهمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31023ای کاش آقام برگردهمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 10203کشته لب تشنهفخری300 تومان30 روز
 همراه اول 30244کوفه شهر بی وفاسیب سرخی300 تومان30 روز
 همراه اول 31022عشقم حسینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 31021امام حسینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
 همراه اول 10148کرب و بلاجواد مقدم300 تومان30 روز
 همراه اول 30235عمه بابایم کجاست 1کویتی پور300 تومان30 روز
 همراه اول 30249علمدار نیامدنیامد داود سرداری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416620گلی گم کرده امعلی اصغر بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416619فکر شکار حرملهعلی اصغر بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416618فرزند ام البنینعلی اصغر بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416617بچه کبوترعلی اصغر بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416616آخرین شب اصغرعلی اصغر بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  551612زینب زینبموذن زاده300 تومان30 روز
   ایرانسل  441683جنگیدم به نفسهای…محمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  441682بسته گشته شد بال…محمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412068انا یابن الحسنمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  331886آرزوی کربلامحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  211360آیینه ها شکستمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  211361ای باد صحراییمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  331827خیمه هابی کلام محرم300 تومان30 روز
   ایرانسل  221655بی کلام محرماقتباسی300 تومان30 روز
   ایرانسل  441192دلم گرفته بهونهحسین علیمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  331159محرم بی کلامبییپ300 تومان30 روز
   ایرانسل  771827یا مظلوممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771825واویلا محمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771817روضه امام حسین محمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771818روضه ملائک محمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771771ماه می گویدحسین نریمان پناهی300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211819حسین سرور بهشتبهروز سیفی300 تومان30 روز
   ایرانسل  771778پیرم کرد غم هجرت نریمان پناهی300 تومان30 روز
   ایرانسل  771776مونس نی نریمان پناهی300 تومان30 روز
   ایرانسل  441831آه و واویلاجهانبخش کردی300 تومان30 روز
   ایرانسل  771819ثاراللهمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771820صدای پای حسینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771809مظلوم حسینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  771810میخوام شهید شممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  331820فدای تو ایحسین نزار قطری300 تومان30 روز
   ایرانسل  221282انا مظلومحسین نزار قطری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412062محرم، زینب استمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  5511796خیمه زینب1حسین کشتکار300 تومان30 روز
   ایرانسل  5511809خواهر من1حسین کشتکار300 تومان30 روز
   ایرانسل  551682حسین زهرامهدی عبدلی300 تومان30 روز
   ایرانسل  3311976آخه آقامهمهدی عبدلی300 تومان30 روز
   ایرانسل  331813بوی سیبمهدی عبدلی300 تومان30 روز
   ایرانسل  3311979ماه غریبمهدی عبدلی300 تومان30 روز
   ایرانسل  331149عمو عباسمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  441196گل رشیدممجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  441649کوچه های سرد کوفهمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  441104عمه ساداتمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4411160بی بی زینبسعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412067زینبا جانم فدایتمنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  551630سلام بر حسینصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412288خوش آمدیصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412288خوش آمدیصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412289من دخترصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4411163سه غم آمد هر…مجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211312برادرم ابوالفضلمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211313داره پرپر میزنهمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414869مثل ابر میبارممحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414870شب تارهمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414907از من مپرسمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414910غم دل کجا ببرممحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414911کربلا یعنیمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414914تا به کربلا برسممحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412115بابای من حسینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4411161قامت کمانیسعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  331855غمه دلحسین کشتکار300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412088منصور ارضیمنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412091پیش تو جان دهممنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412290ساقی تشنگانصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412291سوار بر ناقه عریانصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211314ای برادر آهسته ترمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211315ای وای پسرممجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211316گوزل آقاممجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  331867حقایقسلیم موذن زاده300 تومان30 روز
   ایرانسل  4413253مادر چرا رنگت پریدهسلیم موذن زاده300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414940محرم آمد از راهمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414941سینه زن غمت شدیممحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414942تب و تاب من زینبهمحمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412955مثل شمعمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412956صدای مادرممحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412156اکبرم چرا خفته ایسیب سرخی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412166روی چو پیمبر اکبرسیب سرخی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412060جان به قربانت…سعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412089فدای دست مادرسعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  221672بازهم ذوالجناح می آیدرسول نجفیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  221671شهید حسین جانرسول نجفیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  551623خیمه زینبحسین کشتکار300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412094در فکر عزیز زهرایممنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412292یا اخا یا اخاصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412294یا حسین یا حسینصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  221324ما دیگه آب نمی خواهیممهدی سلحشور300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211317 پدر بی تومجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211318شام غریبانمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  331825مقام حسیننزار قطری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412275ارض کرب و بلانزار قطری300 تومان30 روز
   ایرانسل  441658هلال محرم دمیدهمهدی میرداماد300 تومان30 روز
   ایرانسل  331819طفل سه سالهمهدی میرداماد300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414537چشم هر ملت بیدارمهدی میرداماد300 تومان30 روز
   ایرانسل  944102شبهای محرم1محمود کریمی300 تومان30 روز
   ایرانسل  551564کربلا کربلاعبدالرضا هلالی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412175لاله ی ام البنینمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412177شام آخرمحمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414531باز این چه شورش…محمدرضا طاهری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412191اکبر ای یوسفکنعانی سیب سرخی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412386مژده ویرانی کاخ یزیدسعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412387صبح اربعینسعید حدادیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  221670 حسین به کربلا…نجفیان300 تومان30 روز
   ایرانسل  551622حجران اکبرحسین کشتکار300 تومان30 روز
   ایرانسل  221326نینوا بی کلامحسین علیزاده300 تومان30 روز
   ایرانسل  551615کمی آهسته ترحاج حسن شیرازی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4412097کوفیان پیمان شکستندمنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4414530همه غمبار حسینیممنصور ارضی300 تومان30 روز
   ایرانسل  551601کربلا منتظر ماستصادق آهنگران300 تومان30 روز
   ایرانسل  2211319خداحافظ ای برادرمجید بنی فاطمه300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416562کاکو عباسعباس مفتاح300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416568خوشا جانی کهاحد رضایی300 تومان30 روز
   ایرانسل  3315097جز اشک بر تومحمدرضا بذری300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416558جسم صدپارهسعید یدالهی300 تومان30 روز
   ایرانسل  4416560یا حسین ابن علیمحسن جهانگیری300 تومان30 روز

فعال سازي

    ايرانسل   : ارسال کد آهنگ به 7575

   همراه اول : ارسال کد آهنگ به 8989

5,283 بار
14 آبان 1392
نظرات

برچسب های مرتبط
، , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بستن